Mit mondanak a tanulók?

Vélemények

Kedves mindig próbálkozó Nyelvtanuló társaim! Azért ajánlom melegen az angol nyelvtanulásnak a „Kacagva” módszerét, mert ennél felszabadítóbb, örömtelibb, és hatékonyabb módszerrel még nem találkoztam. Az iskolai idegen nyelvi képzést is igen jól kiegészíti és erőteljesen segíti, mert hiányt pótol az idegen nyelvi beszédkészség kialakulása terén. Boros Attila Botond Kacagva Angolul módszere minden eddigi tapasztalatomra rácáfol. Életem 43 éve alatt nyelvtanulással már többször próbálkoztam, mint fogyókúrázással. Mindig azért hagyott cserben a kitartásom, mert nem láttam az „alagút végét”. Igen sok idő és pénz ráfordítása mellett sem. Ugyan a nyelvtani szabályokat elsajátítottam, szavakat bemagoltam, de nem jutottam el egy spontán és könnyedén kimondott mondatig. Sosem vált élővé a megtanult tananyag. Ezért aztán kisebb kihagyások, szünetek egyenes következménye lett, hogy a keservesen megtanultak könnyedén feledésbe merültek. Ebben hoz újat a „Kacagva Angolul” módszer, ami viszonylag hamar sikerélményhez juttat, mert a játékos, kötetlen nyelvórákon gátlástalanul, szinte kényszert érzek az angol nyelven való önkifejezésre. Így egy-egy alkalom, hétről hétre nem csak egy nyelvóra, hanem több annál. Egyúttal a személyes feltöltődésemnek egy igen hasznos formája, és a személyes fejlődésemhez is hozzájárul. Így sokkal többet nyerek, mint egy idegen nyelv elsajátítása. Magam elsősorban hallás útján, másodsorban vizuális módon vagyok képes leghatékonyabban tanulni. Így ezt a módszert nekem találták ki. Egyszerűen nem tudom nem megtanulni az elhangzottakat!!!

Egy „homo ludens” a női nemből

lap teteje


Nagyon szívesen és boldogan ajánlom a Kacagva Angolul módszerét főleg azoknak, akik a beszéd terén bátortalanok. A csoport összetétele - annak ellenére, hogy más és más tudásszintű hallgatókból áll -, mégsem akadályozza az ügyesebbeket, és nem feszélyezi a kisebb szókinccsel gazdálkodókat. Mindkét helyzetet megéltem. A nyelv tanulása nem unalmas és elsőre felfoghatatlan nyelvtani szabályok bemagolásával terhelődik, hanem az élőbeszéd elsajátításán van a hangsúly. Ezáltal hamar lehet sikereket begyűjteni az órákon. Erről az oktatási rendszerről az jut az eszembe, amikor én tanítottam a kisfiamat az anyanyelvére.

Radácsi Zsuzsanna (újságíró)

lap teteje


Nagyon köszönöm óráidat. Miután 23 éven át azt hittem, hogy nincs nyelvérzékem, sikerélményt kaptam.

Nagyon jó ez a beszélgetős módszer. A bölcsődés-óvodás gyerek is beszélve tanulja anyanyelvét. És ő is azt tanulja meg leghamarabb és legjobban, amit sokszor hall. Ezért épül ez a módszer is a sok ismétlésre. Ami nemcsak a szavak, szószerkezetek, kifejezések, mondatok ismétlét jelenti, hanem azt is, hogy ezek különböző módokon hangozzanak el. Állításban, kérdésben, tagadásban, egyik dologgal kapcsolatban, majd más dolgokkal kapcsolatban, vagy a szereplőket változtatva, vagy jelen időből múltba, jövőbe téve, stb.

Nekem az elmúlt fél évben nagyon sokat jelentett ezzel a módszerrel tanulnom, és ha már 20 éve is így tanultam volna az angolt, most biztos nagyobb gyakorlatom lenne benne. Azt sajnálom még, hogy oroszból, latinból, görögből nem használatos ez a módszer. Mert amikor ezeket kellett tanulnom, még az angolnál is nehezebben ment. A bonyolult főnévragozások és igeragozások miatt e nyelveknél még fontosabb volna ilyen módon tanítani a diákokat.

A szóbeli után most meglett az írásbeli angol nyelvvizsgám is!

Deme Csaba Veresegyházról

lap teteje


A hangulat felettébb oldott, elfogadó. Nincs probléma azzal, hogy a résztvevők különböző szinten vannak, mindenki meg tud nyilvánulni. De ha nem szeretne, maradhat megfigyelő pozícióban is.

Zsé.

lap teteje


Hi everybody, I can tell my short story for everyone. Look like a fairy tales but it's true. When I was a child I have studied English for a couple of months but because the system was boring and the teacher was incompetent I've just gave up after a short time. Later when I was teen I have learned again for a few months but it was unsuccesfull again, and my reason was the same. Anyway. In the 2008. year I decided probably we have to start the new life in the different country because the economy situation. My dream was from my early childhood go to Australia. The wheather is more better (I really hate the cold ) the lifestyle is different (typical Ozzy expression "take it easy, and no worry") That's all right but I need the language. Australia wide the official language is the English. My knowledge was almost zero and the worst thing I could not use that because I was shy. It's not a surprise because in Hungary if someone start to learn any kind of foreign language can't use that in a real life. Why? I don't know exactly but my first think was always maybe I'll be laughingstock if I wrong the words or my grammar is incorrect. So, I didn't use the English before Attila's method. Continue my story when I decided go to Australia I went to Attila because he told me something about the new method and I started to learn English. At first I was very sceptic I thought that It is a new kind of "magic" but after I started to trust him. I remember after a two hours I've spoken. It was a miracle for me. So, I studied English with this method only TWO MONTHS before I left Hungary and started to learn English in Australia but such a surprise in my new scool after a level test I continued from the level 3 (it means pre-intermidiate). I have finished on the level 5 after a half year (upper intermidiate} and three months later I've passed the IELTS test my results was 6.0 (International Education Language Test System). Now I working here in Au. and I can communicate for everyone. Yes I know my grammar isn't perfect and I have to learn more and more probably all in my life but you know what's the situation? I enjoy it! Believe me ! And I'm hundred percent sure because the new method. I thought maybe if I write my opinion in English it'll be more crediting than in Hungary. I just ask Attila please translate my short story for the beginner students or any other interested's. If somebody doubt in this story just ask me please. I'm available Attila know my mail address.

Kind regards for everyone, Tibor

 

Magyar fordítás: Sziasztok! Röviden elmondom a történetemet mindenkinek. Olyan, mint egy mese, pedig igaz. Gyerekkoromban néhány hónapig jártam angolórákra, de olyan unalmas volt, a tanár meg olyan béna, hogy nemsokára abbahagytam. Később tizenévesen megint tanultam néhány hónapig, de akkor sem jutottam semmire, ugyanabból az okból. Mindegy. 2008-ban a gazdasági helyzet miatt úgy döntöttem, új életet kezdek egy másik országban. Már kisgyerekként Ausztráliáról álmodoztam. Jobb az idő (a hideget nagyon utálom), más az életstílus (az ausztrálok szavajárása: nyugi). Jól van, de tudni kellene a nyelvet. Egész Ausztráliában az angol a hivatalos nyelv. Tudásom szinte nulla volt, s még rosszabb, hogy még azt a keveset is szégyelltem használni. Ami nem meglepő, mert Magyarországon ha valaki idegen nyelvet kezd tanulni, a való életben nem tudja használni. Miért? Nem tudom, de valahogy mindig azt gondoltam, hogy ha megszólalok, kinevetnek, mert rosszul ejtem a szavakat, vagy elrontom a nyelvtant. Így hát Attila módszere előtt nem használtam az angolt. De históriámat folytatva, amikor elhatároztam, hogy kimegyek Ausztráliába, elmentem Attilához, mert mondott nekem valamit erről az új módszerről. Elkezdtem angolul tanulni. Először kételkedtem, mert azt hittem, na ez is valami új varázslat - de aztán megjött hozzá a bizalmam. Emlékszem, hogy az első két óra után elkezdtem beszélni. Számomra ez csoda volt. Így ezzel a módszerrel mindössze KÉT HÓNAPIG tanultam angolul, mielőtt eljöttem hazulról, és kint micsoda meglepetés ért: az új iskolámban a szintfelmérő után mindjárt a 3. (pre-intermediate) szinttől folytathattam. Fél év múlva az 5. szintet fejeztem be (upper intermediate), majd három hónappal később leraktam a nemzetközi IELTS nyelvvizsgát 6.0 pontszámmal. Most itt dolgozom Ausztráliában, és mindenkivel szót értek. Tudom, a nyelvtanom nem tökéletes, és tanulnom kell még, valószínű egész életemben, de tudjátok mit? Élvezem! Higgyétek el! És 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez az új módszer miatt van. Úgy gondoltam, hitelesebb, ha angolul írom le a történetem. Csak megkérem Attilát, fordítsa le a kezdők és más érdeklődők kedvéért. Ha mindez hihetetlennek tűnik, bárki elérhet, szívesen válaszolok a kérdésekre. Attila tudja a címem.

Mindenkit szeretettel üdvözlök: Tibor

Tibor

lap teteje


Tavaly télen még örültem, ha néhány mondatot megértettem a nap folyamán. Most meglepődtem, majdnem mindent értek, ritka, hogy vissza kell kérdeznem. Nem is gondoltam volna, hogy az a pár alkalom az órákon ennyit jelentett!

Szerintem ennek a módszernek az a titka, hogy rögtön sikerélményhez jut a tanuló, és kedvet kap a nyelvvel való ismerkedéshez.

Csilla (Kovács Sándorné) Breakish, Isle of Skye, Scotland

lap teteje


Nemrégiben alkalmam volt beülni Attila egyik TPRS nyelvórájára. Nagyon érdekes volt, mert teljesen más megtapasztalni, mint beszélni, írni, vagy olvasni róla.

Én egy nagyon régóta (10-12 éve) angolul tanuló ember vagyok, akinek nemigen termett babér az angol tanulás során. Szerintem nagyon kevés olyan ember létezik, aki ennyi sikertelenség, csalódás, kudarc után mindent maga mögött hagyva (család, jó állás, otthon) kiköltözik Angliába, hogy azt a célt, amit 12 év alatt nem sikerült elérni, megtanulni angolul, majd eredeti nyelvi környezetben talán sikerül egy újabb 12 év alatt. Majd egy éve Angliában élek, általában angolok közt dolgozom, és itt is járok angol tanfolyamra, akárcsak otthon, vagyis angol környezetből jut bőven.

A múlt héten hazalátogattam, és első dolgom volt felkeresni Attila egy angol óráját, mivel nem hallottam erről a módszerről azelőtt, pedig sok tanfolyamot végigjártam korábban. Rendkívül jó élményekkel távoztam innen.

Az óra kezdetekor Attila átváltott angolra, és tulképp magyar szó nem hagyta el a száját az óra végéig. Ebben csak az a furcsa, hogy nem is vettem észre, csak az óra végén, amikor visszaváltott magyarra. Vagyis mindent értettem angolul is. Nagyon szépen, lassan és érthetően beszél, és általában három-négyféle mondatszerkezetben mondja el ugyanazt a tartalmat. Ez azért nagyon jó, mert ha elsőre nem sikerül megérteni az elhangzott mondatot, akkor másodikra lehet, de harmadikra biztos, hogy megérti mindenki a csoportból. És ekkorra már tudatosul az első két mondat pontos jelentéstartalma is.

Az óra elején Attila elindított egy történetet, amit mi, a tanulók formáltunk teljes egészében, mindenki beleadva saját ötletét. Attila négy-ötféleképp rákérdezett minden egyes mondatra, ami elhangzott úgy, hogy mi csak igennel, vagy nemmel, vagy csak egy-egy szóval válaszoltunk. Az óra végére mindenki hozzá tudott szólni valamilyen szinten, de angolul, és ez az, ami szerintem nagyon fontos. Mivel mindenki a történet alakulásával volt elfoglalva, egyszerűen nem vettük észre, hogy nem is magyarul szólunk hozzá a történethez. Vagyis el tudtunk jutni egy olyan szintre, amikor nem azon görcsöltünk, hogy hogyan fogjuk kimondani, amit akarunk, mert a történet alakulása sokkal izgalmasabb volt mindenki számára. Nagyon felszabadult volt az egész társaság, pedig azt hiszem, sokan voltunk olyanok is akik csak akkor láttuk egymást először.

Mindent összevetve, ha valaki elmegy egy ilyen órára, a végére biztos "megnyílik" a szája. Nekem nagyon sokat segített.

Én már itthon egy megrögzött angol kurzusokra járó voltam, sok módszert kipróbáltam, de egyiktől sem kaptam annyi sikerélményt, mint ettől az egy órától.

Angliai tartózkodásom során számos nem angol anyanyelvű, de angolul beszélő emberrel találkozom. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a "nem merni megszólalni" tipikusan magyar betegség. Minden más nemzet gyermeke jobban mer beszélni mint mi. Van aki nagyon csúnyán, rossz szórenddel, hibás kiejtéssel, de még is mer, és többé kevésbé megértik. Mi magyarok rettegünk attól, hogy hogyan fogjuk mondani, amit akarunk, és mit fognak majd mondani, akik hallgatják, pedig nem ez a lényeg. Egyszerűen meg kell szólalni. Én sem tudtam megtenni, csak tudtam, hogy így kell, mert már rengeteget olvastam róla. De itt kacagva tettem meg, erőlködés nélkül. Nagyon érdekes volt. Nem tudtam, hogy létezik ilyen....

Egy szó mint száz: aki részt tud venni Attila egy kurzusán, az a kurzus végére biztosan meg fog szólalni angolul. És még házi feladat sincs! Mindenkinek csak ajánlani tudom.

A TPRS-ről pedig mit is mondhatnék? Egyszerűen oda voltam a módszertől! Igazából már jó ideje kerestem valamit, ami segíthet feloldani a tanulók gátlásait, és ez a legnagyszerűbb módszer, amivel eddig találkoztam. Mindenképpen szeretném elsajátitani a csínját-bínját, nagyon szívesen foglalkoznék ezzel a jövőben.

Derecskei Anita nyelvtanár

lap teteje


Érdeklődés

Többet is megjelölhetsz!