The Cake: első óra egy új társasággal

Vállalati bemutató óra “terméke” ez a történet. Amikor a végén még egyszer elmondom, benne van a szókincs és a nyelvtan, amit “gyakoroltunk”. Helyenként egy csipet újdonságot teszek hozzá, ezt-azt másképp mondok.1

A résztvevők valamennyien találkoztak már az angollal, de nyilván más-más szinten értik, bírják a nyelvet.

Ez JÓ!2

Blaine Ray (a “storyasking” atyja) azt tapasztalta, hogy

a szintekben eltérő csoport kedvezőbb környezet ahhoz, hogy kezdőbbek is, haladóbbak is jobban haladjanak.

Óráimon el szoktam mondani, hogy szerintem mi ennek az oka. Ezúttal csak azt a történetet mutatom meg, ami játékunk során az órán keletkezett.

A hangzó történet mp3 formában3

The Cake

Az angol szöveg fordítással

Angol szövegMagyar fordítás
There isOtt van
somethingvalami
on that table.azon az asztalon.
This is a small table.Ez egy kis asztal.
ButDe
that thing on the tableaz a valami az asztalon
is HUGE.ÓRIÁSI.
It is VERY, VERY BIG.NAGYON, NAGYON NAGY.
What is it?Mi az?
It’s a cake.Egy torta.
Look at it.Nézzetek rá!
Look at the cake.Nézzétek a tortát!
Look at the cake on the table.Nézzétek a tortát az asztalon!
Look at it.Nézzétek!
It isEz
the biggest cake in the world.a legnagyobb torta a világon.
Not in the world!Nem is a világon!
In the UNIVERSE!A MINDENSÉGBEN!
The biggest cakeA legnagyobb torta
in the universe.a világegyetemben.
This cake is a female cake.Ez a torta női torta.
It is a ‘she’.“Lány”.
Gabi thoughtGabi azt hitte,
it was a ‘he’.fiú.
But she was wrong.De tévedett.
This cake is not a he.Ez a torta nem fiú.
This cake is a sheEz a torta lány,
and her name is Ladybird.a neve pedig Katicabogár.
Ladybird.Katicabogár.
Ladybird is a cake.Katicabogár egy torta.
Ladybird is a strawberry cake.Epertorta.
But Ladybird isCsakhogy Katicabogár
not a normal strawberry cake.nem egy közönséges epertorta!
Ladybird is a HUGE strawberry cake.Katicabogár egy ÓRIÁSI epertorta.
And not just huge.Nem is csak óriási,
Super HUGE.hanem szuperóriási!
The BIGGEST.A legnagyobb!
The HUGEST in the universe.A leghatalmasabb a világegyetemben.
Misi was afraid thatMisi attól tartott, hogy
the table legs would broke4az asztallábak el fognak törni
because of the BIG CAKE.a nagy torta miatt.
But no!De nem!
This is a first quality tableEz egy kiváló asztal
with first quality table legs,kiváló asztallábakkal,
so don’t worry.úgyhogy ne aggódj.
No problem.Nincs semmi baj.
The table will not break.Az asztal nem fog összetörni.
The table is OK.Az asztal rendben van.
But…Ámde
there are some people herevannak itt egyesek,
who love cake.imádják a tortát.
For example, Misi.Például Misi.
Misi loves cake.Misi imádja a tortát.
And he loves strawberries.Meg az epret.
And he loves strawberry cakes.És imádja az epertortákat.
Misi is a cake eaterMisi egy tortaevő,
and a strawberry eatereperevő
and a strawberry cake eaterés epertortaevő,
soúgyhogy
he is very dangerousnagyon veszedelmes
for Ladybird.Katicabogárra.
And Gabi, another cake eater,És Gabi, egy másik tortaevő,
another strawberry lover,egy másik eperimádó,
another dangerous personmég egy veszélyes ember
for this poor cake!erre a szegény tortára!
And I am also a cake eater.És én is tortaevő vagyok.
I LOVE chocolate cake.IMÁDOM a csokitortát.
But I love strawberriews as well.De az epret is szeretem.
And strawberry cake?S az epertortát?
Okay, I will eat it!Semmi gond, megeszem!
Is this the HUGEST strawberry cakeEz a LEGHATALMASABB epertorta
in the world? In the universe?a világon? a mindenségben?
I’ll eat it.Megeszem!
Misi will eat it.Misi is megeszi.
Gabi will eat it.Gabi is megeszi.
We…Mi…
the three of usmi hárman
will eatmegeszünk akár
three huge cakes.három hatalmas tortát.
But somebody said…Ám valaki azt mondta,
Uh-huh!Ajaj!
Edit saidEdit azt mondta,
Ladybird was made of plastic!Katicabogár műanyagból készült!
Is Ladybird made of plastic?Katicabogár műanyagból készült?
I am terribly disappointed!Szörnyen csalódott vagyok!
Look at Gabi.Nézzétek meg Gabit!
Poor Gabi!Szegény Gabi!
She’s terribly disappointed!Ő is szörnyen csalódott!
Look at Misi.Nézzétek meg Misit!
Misi, are you NOT disappointed?Misi, te nem vagy csalódott?
Yes, he is.Dehogynem.
He is disappointed.Ő is csalódott.
We are very disappointed.Nagyon nagyot csalódtunk.
Ági is not disappointed.Ági nem csalódott.
She’s not impressed.Ő nincs oda.
She was not impressed by Ladybird.Ő nem volt oda Katicabogártól.
She doesn’t mind cakes.Nem bánja a tortákat.
A cake is nothing for her.Egy torta neki semmi.
But for meNekem azonban
a cake is everything.egy torta minden!
Because…Mert
I can resist anythingén ellen tudok állni bárminek,
but temptation.de nem a kísértésnek.
And… and …És… és …
a HUGE strawberry cakeegy ROPPANT epertorta
is real temptation.igazi kísértés.
A dangerous temptation,Veszélyes kísértés,
a serious temptationkomoly kísértés
for me,számomra,
and it’s a dangerous temptationés veszedelmes kísértés az
for Misi.Misi számára is.
But not a plastic cake.De nem ám egy műanyag torta!
A plastic cake is no temptation.Egy műanyag torta nem kísértés.
A plastic cake is simplyEgy műanyag torta, az egyszerűen
disappointing 🙁csalódás!
This isEz a
THE ENDVÉGE
  1. Amikor már benne vagyunk az egész sztori sodrában, az apró újdonságok nem billentik ki még a “barométert” sem. Ezért nem árt megfűszerezni az órán sokszor, sokféleképpen elhangzottakat. ↩︎
  2. Aki otthon van a Comprehensible Input világában, sok ilyennel találkozott már. Mégsem győzünk csodálkozni, mikor újabb és újabb dolgokon látjuk azt, hogy pontosan fordítva jó, mint ahogy “megszoktuk”, mint ahogy az iskolában (vagy a suli hatására) vélik. ↩︎
  3. Nem stúdióminőség, mert az órán készült, telefonnal. Nekem fontos, hogy a felvett szöveg érthetőségét azon nyomban ellenőrizzük, mert még ilyenkor is improvizálok, szabadon mesélek, nem felolvasok. Ellenőrzésül tehát megkérem a résztvevőket, hogy 1-től 10-ig terjedő skálán értékeljék, mennyire maradtam érthető. Ha a visszajelzések közt 8 alatti pontszám is akad, akkor másik felvételt is készítenünk kell. Ilyenkor a sztori több változatban, több nehézségi fokon is meghallgatható lesz. ↩︎
  4. Hopp, ez nyelvbotlás volt. Helyesen: “would break.” ↩︎